Rybaření na rybníku

Místní rybářský řád

Dospělý rybář smí použít maximálně dvou prutů, dítě do 15-ti let pouze jeden prut.

U dítěte do 12-ti let je nutný doprovod osoby starší 18-ti let.

K rybolovu není nutný rybářský lístek.

Rybář je povinen mít při lovu vyprošťovač háčků, míru pro zjištění délky ulovených ryb a podběrák.

Ryby určené k odkoupení musí být ochovány ve vezírku nebo saku, ostatní ryby musí být co nejrychleji vráceny do rybníka.

Ryby určené k odkoupení není možné ve vezírku či saku měnit.

Každý rybář musí s ulovenou rybou zacházet co nejopatrněji, opatrně odháčkovat, popřípadě zvážit a vyfotografovat.

V případě zjištění jakéhokoliv poškození ulovené ryby je rybář povinen hlásit tuto skutečnost správci areálu, který rozhodne, zda rybu vracet do vody, či nikoliv.

Rybář musí mít u sebe místní povolenku s označením počátku lovu.

Vzdálenost mezi jednotlivými rybáři musí být minimálně 3 metry nebo dle dohody.

V průběhu rybolovu je možné místo měnit, ale pouze tak, aby rybář neobtěžoval svým chováním ostatní rybáře.

Na chovné části rybníka je rybolov zakázán, chytání na dělící hrázi je povoleno pouze po dohodě se správcem revíru.

Zakrmování je povoleno.

Provozovatel neodpovídá za škody na zdraví a majetku návštěvníků, které si způsobí vlastní neopatrností, přeceněním svých schopností, fyzických dovedností, či porušením tohoto řádu. Provozovatel ze stejných důvodů neodpovídá ani za případnou smrt návštěvníka areálu.

Každý rybář je povinen při lovu udržovat pořádek a po jeho ukončení zanechat místo v původním stavu.

Správce areálu má právo kontroly zakoupených povolenek, obsahu vezírku a saku kdykoliv o to požádá.

Osoba, která poruší jakékoliv ustanovení tohoto řádu a nebo zavdá příčinu svým nepřístojným chováním, může být vykázána správcem bez jakékoliv náhrady.

Po ukončení rybolovu je rybář povinen zakoupenou povolenku vrátit.

Pokud není stanoveno jinak, řídí se rybolov zákonem č. 102/1963 Sb. o rybářství ve znění pozdějších změn a doplňků a také občanským zákoníkem.

Rybaření na rybníku

Ceník chytání
1)    Chyť a pusť – cena povolenky na celý den je 250kč
2)    Ulovené ryby je možno si zakoupit, každá chycená ryba se váží ceny se poté odvíjí jaký druh ryby to je – pstruh 150,-/kg, kapr 84,-/kg…. Jiné chycené ryby ke koupi je nutno projednat s majitelem rybníka.
3)    Po domluvě je možné k zapůjčení rybářské náčiní.